Årsmøtet 2022

Vestland SVs fjerde ordinære fylkesårsmøtetble avholdt laurdag 12. februar, digitalt.
Vedtak fra årsmøtet finn du her:

Fråsegn:

Skikkelige lønns-og arbeidsforhold for velferdsarbeiderneLast ned
Krever eget kvinnefengsel på vestlandetLast ned
Vann og avløp: staten må ta ansvarLast ned
Helseforetaksmodellen må avviklastLast ned
Nei til baseavtalenLast ned
Barns rettssikkerhet i utvisningssaker må styrkesLast ned
Ei tannhelsereform noLast ned
Styring med krafta ein føresetnad for det grøne skiftetLast ned
Betre kollektivtransport i distrikta noLast ned
Vestland SV ynskjer folkerøysting om deling av fylketLast ned
SorgmeldingLast ned
God studentpolitikk er god sosialpolitikkLast ned
Kvinnehelse – økt forskning, kunnskap og tilbudLast ned
Lengeverande ureturnerbare asylsøkarar må få leve verdige liv i NoregLast ned
Åpenhet i eierskapLast ned

Andre årsmøtesakar

Arbeidplan 2021-2023Last ned
Budsjett 2022Last ned
Økonomiplan 2020-2023Last ned
Vedtekter Vestland SV 2022Last ned
Årsmelding for Vestland SV2021-22Last ned
2021 fylkestingsgruppa årsmeldingLast ned
Rekneskap 2021Last ned
RevisjonsmeldingLast ned
Vald Fylkestyret, Revisorar, Landsstyrerepresentantar 2022Last ned
Vald Valnemnd, Nominasjonsnemnd og FylkesvalprogramnemndLast ned