Årsmøtet 2022

Velkommen til det fjerde ordinære fylkesårsmøtet i Vestland SV.
Tid: Laurdag 12. og søndag 13. februar 2022
Stad: Digitalt

Påmelding: https://www.anpdm.com/survey-public/424B50407541435F427040/454250437342435F4371&Event=True


Innkalling fylkesårsmøtet Vestland SV med frister
Last nedDelegatfordeling fylkesårsmøtet 2022
Last ned
Vedtekter Vestland SVLast ned

Årsmøte 2021

Det blir med dette kalla inn til det tredje ordinære fylkesårsmøtet i Vestland SV.
Tid: Laurdag 13. og søndag 14. februar 2021.
Stad: Møtet blir digitalt.

Vedtak fylkesårsmøtet Vestland SV

Fråsegn

Vi treng eit krafttak for distrikts-NoregLast ned
Tegnspråk kultur og døvemiljøetLast ned
Frå klimapolitikk til klimaomstillingLast ned
Verdige og bærekraftige forhold i kollektivtransportenLast ned
Ingen flere drittpakker støtt studentene nåLast ned
Rød og grønn ikke grå blå eller turkis hydrogenLast ned
Ny praksis og ny politikk Om utviklinga av vestlandslandbruketLast ned
Hvor ble det av Universell utformingLast ned
Rett til å gå på nærskulenLast ned
Antirasistisk arbeid inn i videregående skole arbeidsliv og leiemarked nåLast ned
Landstrøm til oljeutvinning er et blindspor i klimakampenLast ned
Vestland SV krever en verdig behandling av folk med kjønnsinkongruensLast ned
På tide med gratis mensenLast ned
Batterifabrikk er Grøn New Deal i praksisLast ned

Andre vedtak

Arbeidsplan 2021-2023Last ned
Årsmelding frå fylkesstyret 2020Last ned
Årsmelding fylkestingsgruppa 2020Last ned
Årsmelding miniotritetspolitisk utvalLast ned
Regnskap 2020Last ned
Balanse 2020Last ned
Revisjonsmelding 2020Last ned
Budsjett 2021Last nedVedtak årsmøtet 2020

Arbeidsplan for Vestland SV 2020-–-2023Last ned
Vedtekter Vestland SVLast ned

Fråsegn:

Fra veksttvang til likevektssamfunnLast ned
Ja til Søre Bjørnafjorden nasjonalparkLast ned
Klimakrise naturmangfaldskrise og vindkraftLast ned
Kollektivtilbodet i distriktaLast ned
KraftskattLast ned
Kven betalar for statlege reformerLast ned
NATO gjør verden farligereLast ned
North Connect KSLast ned
Opning for ein human og solidarisk flyktningepolitikkLast ned
På tide med full selvbestemmelseLast ned
Sats på jenter i byggebransjenLast ned
Situasjonen i CataloniaLast ned
Statlig finansiering av eldreomsorgLast ned
Strengere regulering av oppdrettsnæringenLast ned
Tegnspråklige sykehjemsplasser for tegnspråklige døve i hele-VestlandLast ned
Vestland SV vil ha eit nytt Hordaland og eit nytt Sogn og FjordaneLast ned

Andre saker

Årsmelding for Vestland SV 2019Last ned
Fylkestinggruppa årsmelding 2019Last ned
Årsmelding fylkestingsgruppa HordalandLast ned
Årsmelding frå fylkestingsgruppa SogFJ 2019Last ned
Regnskap 2019Last ned
Revisjonsmelding Vestland SV 2019Last ned

Vedteke arbeidsplan og budsjett kjem

Val på fylkesårsmøteLast ned

Nye vedtekter kjem