Årsmøtet 2023

Sakspapir:

Fråsegner:

Oppdatert med fråsegner slik dei vart vedtekne i årsmøtet.

et-sterkt-nordisk-forsvarssamarbeidLast ned
kraftigare-satsing-pa-energiokonomiseringLast ned
lakseskatt-er-viktigare-enn-skatt-som-sadanLast ned
pa-grise-og-fiskevelferden-losLast ned
sentrale-regionale-og-lokale-styresmakter-ma-folgje-opp-naturavtalaLast ned
sprakleg-rettferd-i-skulenLast ned
stromkrisen-truer-industrien-på-vestlandetLast ned
styrk-sjukehusa-noLast ned
vestland-sv-i-solidaritet-med-folket-i-iranLast ned
vestland-sv-stotter-opp-om-kvensk-sprak-og-kulturLast ned

Andre saker

Konstituering

Framlegg til forretningsorden

Dagsorden

Konstituering, val av ordstyrarar, referentar, redaksjonsnemnder og fråsegner til handsaming i møtet.

Årsmeldingar:

Årsmelding frå fylkesstyret

Årsmelding frå fylkestingsgruppa

Reknskap:

Reknskap Vestland SV 2022

Balanse Vestland SV 2022

Reknskap Fylkestingsgruppa 2022

Balanse Fylkestingsgruppa 2022

Revisjonsmelding

Arbeidsplan:

5.0 Frammlegg til arbeidsplan for Vestland SV

Sak 6 Budsjett:

6.1 Framlegg til budsjett for Vestland SV 2023

6.2 Noter til budsjett og reknskap

Sak 7 Val:

7.1 Framlegg frå valnemnda til fylkesstyret, revisorar og landsstyrerepresentant

7.2

oppdatert-lm-delegasjonLast ned

Vedtekter:

8.1 Forslag til endring av vedtekte

Sak 10 Fylkestingsprogram 2023-2027:

Fylkesprogram (framlegg frå programkomiteen)