Støtte til streiken

Publisert av: vestland Publisert: 31. mai 2021
Oppdatert: 09. juni 2021
Lesetid: ca. 1 min
Fylkesstyret i Vestland SV støttar dei streikande i kommunal sektor.

Lærarar, barnehagelærarar, sjukepleiarar, bibliotekarar og andre kommunalt tilsette fortener meir enn eit klapp på skuldra, det er kroner i lommeboka som tel. Etterslepet i løn må takast att no.