Fylkestingsgruppa

Marthe Hammer

Gruppeleiar i fylkestinget
Medlem i fylkesutvalet
Medlem i hovudutval for samferdsel og mobilitet

Telefon: 97 67 22 03
E-post: marthe.hammer@vlfk.no

Åsmund Berthelsen

Gruppenestleiar i fylkestinget
Leiar i hovudutval for opplæring og kompetanse

Telefon: 93 23 70 73
E-post: asmund.berthelsen@vlfk.no

Marianne Sæhle

Medlem i fylkestinget
Medlem i hovudutval for opplæring og kompetanse

Telefon: 90 17 46 11
E-post: marianne.sehle@vlfk.no

Alexander Papas

Medlem i fylkestinget
Medlem i hovudutval for kultur, idrett og inkludering

Telefon: 93 69 97 47
E-post: alexander.papas@vlfk.no

Hege Lothe

Medlem i fylkestinget
Medlem i hovudutval for næring

Telefon: 92 64 83 48E-post: hege.lothe@vlfk.no

Gruppesekretær

Aslak Owren

Telefon: 41 04 37 20

E-post: aslak.owren@sv.no