Fylkestingsgruppa

Marthe Hammer

Gruppeleiar i fylkestinget

Medlem i fylkesutvalet

Medlem i hovudutval for samferdsel og mobilitet

Telefon: 97 67 22 03

E-post: marthe.hammer@vlfk.no

Åsmund Berthelsen

Gruppenestleiar i fylkestinget

Leiar i hovudutval for opplæring og kompetanse

Telefon: 93 23 70 73

E-post: asmund.berthelsen@vlfk.no

Marianne Sæhle

Medlem i fylkestinget

Medlem i hovudutval for opplæring og kompetanse

Telefon: 90 17 46 11

E-post: marianne.sehle@vlfk.no

Alexander Papas

Medlem i fylkestinget

Medlem i hovudutval for kultur, idrett og inkludering

Telefon: 93 69 97 47

E-post: alexander.papas@vlfk.no

Hege Lothe

Medlem i fylkestinget

Medlem i hovudutval for næring

Telefon: 92 64 83 48

E-post: hege.lothe@vlfk.no

Gruppesekretær

Aslak Owren

Telefon: 41 04 37 20

E-post: aslak.owren@sv.no