Fylkestingsgruppa

Kontakt fylkestingsgruppa

Marthe Hammer
Gruppeleiar fylkestinget Vestland
Nestleiar i hovedutval Samferdsel og mobilitet
Telefon: 97672203
E-post: mchammer@online.no
Pressebilete: 1 2 3 4

Åsmund Berthelsen
Gruppenestleiar fylkestinget Vestland
Nestleiar i hovedutval Opplæring og kompetanse
Telefon: 932 37 073
E-post: asmund.berthelsen@icloud.com
Pressebilete: 1 2

Symphorien Pompe
Medlem fylkestinget Vestland
Medlem hovedutval kultur, idrett og integrering
Telefon: 478 40 409
E-post: symphorienpombe@yahoo.no
Pressebilete: 1 2 3

Marianne Sæhle
Medlem fylkestinget Vestland
Medlem hovedutval Næring naturressursar og innovasjon
Telefon: 901 74 611
E-post: msaehle@hotmail.com
Pressebilete: 1