Ressursar for lokallaga

Her ligg dokumentmalar og kampanjemateriell

Vervekampanje 2024

Delebilete til sosiale medier:

Tekst til å følgje med delebilete:

Har du lyst til å støtte oss politisk? Bli medlem!
Eit medlemsskap i SV kostar deg 100kr fyrste året (deretter 350,- pr år) og er eit tydeleg signal om at vår politikk fungerer. SV ynskjer å bli eit sterkare lag som tek og vinn politiske kampar. Eit sterkare lag for miljøet, for fordeling og likestilling.

Som medlem styrkar du oss i politisk kraft og gjennomslagsevne, og du får moglegheit til å bestemme kva SV skal meine og prioritere. Medlemma våre får også delta på sosiale arrangement, aktivitetar lokalt og konferansar. Ikkje minst blir du del av eit stort sosialistisk fellesskap med engasjerte folk frå heile landet.

SMS- verving

Direkte kontakt fungerer ofte best, hugs at å bli spurt om å vere medlem i SV er eit kompliment! Me har gode verdiar, gode folk og dei fleste syns det er hyggjeleg å bli tenkt på og spurt.

Tekstforslag:
Hei (XX), du meiner mykje godt om (den eine og det andre). Eg trur du hadde likt deg godt og funne meiningsfeller i SV. Kan du tenka deg å bli medlem? Mvh (deg sjølv)

Plakatar

Gi ei gåve til SV

Plakat

Delebilete