Våre kandidater 2023

Marthe Hammer, 1. kandidat for Vestland SV

1. kandidat Marthe Hammer (43), Bergen

Marthe er gruppeleiar for SV, feminist, kvardagssyklist og firebarnsmor, og har permisjon frå jobben med helseinnovasjon. Ho er ei av dei mest erfarne samferdslepolitikarane i fylket, alltid klar for å ta opp kampen for buss og bane, og mot motorvegar og monsterbruer. Ho er sosialist og samfunnsøkonom og meiner rettferdig fordeling gir betre samfunn for alle.

Åsmund Berthelsen, 2. kandidat for Vestland SV

2. kandidat Åsmund Berthelsen (70), Sunnfjord

Åsmund er pensjonist og har arbeidd som journalist og lærar. Han vil ha ein sterk offentleg vidaregåande skule og seier nei til fleire private skular i Vestland. Han er sterkt engasjert i frivilleg arbeid og for å sikra naturmangfaldet. Han står på for ein rein og rik Førdefjord, og kjempar mot vindkraftutbygging.

Marianne Sæhle, 3. kandidat for Vestland SV

3. kandidat Marianne Sæhle (57), Bergen

Marianne er spesialsjukepleiar og føretakstillitsvald i Helse Bergen. Ho er oppteken av at me skal ha gode utdanningar og eit attraktivt arbeids- og næringsliv. Marianne er klar til å kjempa for profittfri tannhelse til alle! Ho er oppteken av internasjonal solidaritet og ein rettferdig flyktningpolitikk – verda er meir enn Vestland.

Alexander Papas, 4. kandidat i Vestland SV

4. kandidat Alexander Papas (22), Bergen/Stord

Alexander er lærarstudent og aktiv i studentpolitikken. Han brenn for inkluderande fellesskap, og særleg at skeive, flyktningar, menneske med minoritetsbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne skal ha reelle høve til å delta og leva gode liv i heile fylket. Han vil at unge skal bli høyrde og at det skal vera attraktivt for unge menneske å bu i Vestland

Hege Lothe, 5. kandidat for Vestland SV

5. kandidat Hege Lothe (51), Gloppen

Hege arbeider som rådgjevar i Norges Mållag, og er leiar i Vestland SV. Ho bur på Sandane, er mor til to, og har lang erfaring som kommunestyrerepresentant for SV. Ho er oppteken av distriktspolitikk, nynorsken og ein god kulturpolitikk for heile fylket. Hege vil at Vestland skal ha eit levande og mangfaldig kulturliv og mange aktive frivillige organisasjonar.

Finn våre lister her:

Fylkestingsvalget:

vestland-sv-fylkestingslisteLast ned

Alver

alver-sv-kommunelisteLast ned

Askøy

askoy-sv-kommunelisteLast ned

Askvoll

askvoll-sv-kommunelisteLast ned

Austevoll

austevoll-sv-kommunelisteLast ned

Austrheim

austrheim-sv-kommunelisteLast ned

Bergen

bergen-sv-kommunelisteLast ned

Bjørnafjorden

bjornafjorden-sv-kommunelisteLast ned

Bremanger

bremanger-sv-kommunelisteLast ned

Bømlo

bomlo-sv-kommunelisteLast ned

Eidfjord

eidfjord-sv-kommunelisteLast ned

Fjaler

fjaler-sv-kommunelisteLast ned

Gloppen

gloppen-sv-kommunelisteLast ned

Høyanger

hoyanger-sv-kommunelisteLast ned

Kinn

kinn-sv-kommunelisteLast ned

Kvam

kvam-sv-kommunelisteLast ned

Kvinnherad

kvinnherad-sv-kommunelisteLast ned

Luster

luster-sv-kommuneliste-1Last ned

Lærdal

laerdal-sv-kommunelisteLast ned

Osterøy

osteroy-sv-kommunelisteLast ned

Sogndal

sogndal-sv-kommunelisteLast ned

Solund

solund-sv-kommunelisteLast ned

Stad

stad-sv-kommunelisteLast ned

Stord

stord-sv-kommunelisteLast ned

Sunnfjord

sunnfjord-sv-kommunelisteLast ned

Sveio

sveio-sv-kommunelisteLast ned

Tysnes

tysnes-sv-kommunelisteLast ned

Ullensvang

ullensvang-sv-kommunelisteLast ned

Ulvik

ulvik-sv-kommunelisteLast ned

Vaksdal

vaksdal-sv-kommunelisteLast ned

Vik

vik-sv-kommunelisteLast ned

Voss

voss-sv-kommunelisteLast ned

Øygarden

oygarden-sv-kommunelisteLast ned
SV-logo med slagordet "for dei mange - ikkje for dei få"