Vestland SV meiner

OBS! OBS! Denne nettsida er under konstruksjon og må sjåast på som eit grovt utkast med feil og ikkje oppdatert innhald. Dette innhaldet er ikkje reellt, men ligg publisert for å gi fleire i arbeidsgruppa moglegheit til å sjå arbeidet undervegs.

Her finn du siste aktuelle saker, fråsegner og debattinnlegg frå Vestland SV.

Fylkesårsmøtet i Vestland SV meiner

Fylkesårsmøtet er det høgste organet i Vestland SV. Her kjem utsendingar frå alle lokallaga saman for å diskutere ny politikk, legge organisatoriske strategiar og einast om retning for partilaget. Fråsegner er korte politiske dokument som seier noko om konkrete og dagsaktuelle saker. Her finn ein fram til kva Vestland SV meiner om stort og smått. Fråsegner og andre årsmøtevedtak frå tidlegare år, vil til ei kvar tid ligge på denne nettsida.

Vestland SV sitt fylkesstyre 2024-25
Nyvald fylkesstyre 2024, frå venstre: Mari Svartveit Hansen, Silje Nordtveit Olsen, Vibeke Johnsen, Marthe Hammer, Knut Remi Heimvik, Hege Lothe, Jarle Brattespe, Kristin Hartvedt, Kai Øystein Søvde, Eva Mikkelsen og Jens Revold. (ikkje i biletet: Milkissa Wodajo, Gabriella Haugland og Asle Olsen)

Fylkesstyret er vald av fylkesårsmøtet og kjem saman omlag ein gong i månaden.
Kontakinformasjon til fylkesstyret. På desse møta blir det gjerne også diskutert politikk og vedtek fråsegner.

Dei politiske utvala i Vestland SV meiner