SVs opprop for Sabrin støttes av åtte partier

Publisert av: olavvlam Publisert: 28. januar 2022
Oppdatert: 28. januar 2022
Lesetid: ca. 2 min

Marthe Hammer tok initiativ til et opprop om Sabrin-saken som nå har støtte fra åtte partier på fylkestinget i Vestland. Partiene som signerer oppropet er: Ap, R, Sp, V, Mdg, KrF, H og SV.

Her kan du lese teksten:

Barnas beste? La Sabrin Muhammed Ali bli!

Denne julen vekket saken om Sabrin Muhammed Ali stort engasjement, spesielt på sosiale medier. Når Norge kaster en mor ut av landet og lar små barn miste det tryggeste de har, da er det mange som reagerer. Enhver forelder kan sette seg inn i den smerten det ville være å måtte reise fra to barn på 2 og 4 år i et land man ikke får returnere til på flere år. Klarer vi å sette oss inn i den smerten og risikoen dette vil påføre barna?

UNE tror ikke alltid på menneskers historier, og de som får sine liv satt på vent, har ofte ingen mulighet for å bevise noe mer enn de allerede har gjort. I slike tilfeller kommer ikke tvilen dem til gode. Derimot er det innvandringspolitiske hensyn som legges til grunn for utvisning. Dette er etter vår mening i strid med lover og regler som gjelder barnets beste. At barnets beste skal særlig vektlegges er forankret i Grunnloven, Barnekonvensjonen og Utlendingsloven- og forskrift.  

I Hurdalsplattformen skriver Regjeringen at den vil sikre at barnets beste er et grunnleggende hensyn i behandlingen av asylsaker som berører barn. Videre vil Regjeringen gjennomgå praksis når det gjelder vurderinger av barnets beste for å sikre at det gjøres konkrete og individuelle vurderinger i hver enkelt sak. Når flere barn – med norsk statsborgerskap – nå likevel står i akutt fare for å bli frarøvet sin primære omsorgsperson og familier splittes, må våre stortingspolitikere ta grep. Det haster! Det haster for de barna som står foran det traume det er å miste moren sin, ikke til sykdom eller død, men som en konsekvens av en villet politikk fra norske myndigheter. Disse barna kan ikke vente, deres oppvekst er nå!

Vi krever at Sabrin Muhammed Ali får bli i Norge!

Vi krever at Stortinget straks setter i gang med den varslede gjennomgangen av praksis på asylfeltet opp mot barnets beste.

Vi krever at saker som berører mindreårige barn settes i bero inntil det er gjennomført en grundig gjennomgang av regler og praksis i disse sakene.