Ledig stilling: Organisasjonskonsulent

Publisert av: froydis.olaussen Publisert: 13. mai 2022
Oppdatert: 13. mai 2022
Lesetid: ca. 3 min
Vestland SV trenger ny organisasjonskonsulent. Er det deg?

Vil du bidra til å bygge SV-laget i Vestland og Bergen? Ønsker du å jobbe for at SV skal få gjennomslag for sin politikk for miljø og rettferdig fordeling? Har du erfaring fra organisasjonsarbeid? Da er du kanskje personen vi leter etter!

Organisasjonskonsulenten vil ha ansvar for å styrke arbeidet i lokallagene med særlig ansvar for Bergen SV, gjennom oppfølging av lagenes arbeidsplan. Stillinga er delt mellom fylkespartiet Vestland SV og Bergen SV. Organisasjonskonsulenten har varierte arbeidsoppgaver og skal først og fremst bidra til organisatorisk vekst. 

Daglige oppgaver
Organisasjonskonsulenten vil sammen med styret i Bergen SV bli helt sentral i oppbygging og etableringa av bydelslag i Bergen SV. Bergen SV har over 1200 medlemmer i byen og ønsker å mobilisere flest mulige til å bli aktive medlemmer, og et av de nye grepene er å etablere bydelslag. Det blir viktig å jobbe med aktiviteter og skolering, i tillegg til sosiale medier og medlemsoppfølging. 

Organisasjonskonsulenten er en ressursperson for komiteer og arbeidsgrupper i fylkeslaget og lokallaget etter avtale. Vedkomande skal planlegge og gjennomføre skolering av medlemmer og lokallag, arrangere kurs og seminarer, inkludert årsmøte for fylkeslaget i samarbeid med fylkessekretær. Dette vil medføre noe reisevirksomhet. Vedlikehold av medlemslister, adresselister og nettsider, samt oppfølging av sosiale medier og tradisjonelle medier. 

Planlegge og bidra i gjennomføringen av valgkamper.

Hvem er du?
Vi søker en strukturert og drivende person med engasjement for de politiske sakene SV jobber for. 

Du må ha gode samarbeidsevner, men samtidig stor evne til å arbeide selvstendig. Du må også ha erfaring med digitale verktøy og bruk av sosiale media. Du må beherske begge målformer. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Formålet med stillingen er å fremme partiets og fylkeslagets politiske syn og øke slagkraften til partiet ved å få flere aktive medlemmer, flere aktive lag og flere kommunestyrelister. Den som skal inn i stillingen må kunne tilslutte seg hovedtrekkene i SVs politiske prosjekt og programmer. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

Vi tilbyr
En fast 100 prosent stilling. Arbeidssted vil være på SV-kontoret i Bergen. Det er et moderne kontor som Vestland SV deler med Vestland SU, Bergen SU og Bergen SV. Det er et kontorfelleskap med fylkessekretær i Vestland SV og innholdsprodusent for fylkestingsgruppa/bystyregruppa.

Det er fleksitid i stillingen og du må regne med noe kvelds- og helgearbeid i forbindelse med reiser, møter og seminarer. Gode muligheter for avspasering.

Stillingen blir lønnet i tråd med Landsoverenskomsten mellom Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening og Handel og Kontor, samt SVs lokale lønnspolitikk. Lønsspennet for stillingen er lønssteg 33-50 (tilsvarer pr dags dato. en årslønn på kr 415.436-574.394.), med individuell fastsetting av lønnstrinn etter kompetanse og erfaring

Oppstart: Så snart som praktisk mulig.

Om søknaden fra deg
Søknad må sendes til vestland@sv.no, attester og vitnemål blir først forespurt ved et eventuelt intervju. Frist for å søke er: torsdag 2. juni 2022. 

For spørsmål kontakt: Frøydis Olaussen, fylkessekretær i Vestland SV: e-post vestland@sv.no eller telefon 48279779

Om SV
Sosialistisk Venstreparti er i vekst og søker deg som vil være med på laget. SV arbeider for et rettferdig og miljøvennlig samfunn der viktige samfunnsoppgaver blir løst i fellesskap, og der vi skaper et samfunn for de mange – ikke for de få.