Vestland SV gir full støtte til lærerstreiken!

Publisert av: froydis.olaussen Publisert: 23. august 2022
Oppdatert: 23. august 2022
Lesetid: ca. 2 min

Skoleåret begynner med at fagforbundene som organiserer lærerne trapper opp en viktig, men dessverre nødvendig streik. 

På forsommeren brøt lærerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund (SL) og Norsk lektorlag meklingen i lønnsoppgjøret etter at kommunenes arbeidsgiverorganisasjon (KS) ikke ville gi lærerne i nærheten av et rimelig lønnstillegg. Det er grundig dokumentert at lærerne gjennom mange år har fått dårligere lønnstillegg enn de aller fleste grupper i offentlig sektor. 

Lærerne har akseptert oppgjør etter oppgjør der resultatet har vært svakt. Denne gangen er det nødvendig at lærerorganisasjonene sier at nå er det nok. Lærerne har hatt så dårlig lønnsutvikling, særlig for dem med lang erfaring, at utdannede lærere flykter til andre yrker. Det blir stadig flere ufaglærte i læreryrket fordi utdanning ikke lønner seg. Lærere med kompetanse i et yrkesfag har ikke råd til å vie seg til å utdanne nye fagarbeidere.

Arbeidsgivermotparten KS driver annonsekampanjer mot lærerne og fremstiller dem som mer kravstore enn alle andre i offentlig sektor. Gang på gang blir lærerne prioritert aller sist. Gang på gang er det lærerne som er lønnstapere. Gang på gang viser KS at de nedprioriterer skolen. KS burde heller lære av Oslo kommune der kommunen og lærerorganisasjonene kom til enighet om en anstendig lønnsutvikling uten streik og svertekampanjer fra arbeidsgiverne.

SV mener det er nødvendig at en stor og viktig gruppe krever å ta igjen lønnsgapet de har sett øke år for år.

Vestland SV gir full støtte til lærerstreiken!