Vestland SV støtter streiken i elektrokjemisk industri

Publisert av: froydis.olaussen Publisert: 23. august 2022
Oppdatert: 23. august 2022
Lesetid: ca. 1 min

Arbeiderne i Norges stolte og verdensledende metallindustri streiker nå for første gang på flere tiår. De streiker for anstendige lønnsvilkår og aller viktigst for å kunne møte sine arbeidsgivere til reelle og likeverdige lokale forhandlinger.

Tariffavtalen i elektrokjemisk industri er en minstelønnsavtale der det forutsettes at det meste av lønnstillegg forhandles frem lokalt i den enkelte bedrift. Gjennom mange år har disse lokale forhandlingene fått mer preg av arbeidsgiverdiktater enn likeverdige forhandlinger. Fordi fagforeningene ikke har rett til å streike eller aksjonere for å sette makt bak kravene sine har arbeidsgiverne vært mindre og mindre villige til å gi nødvendige lokale lønnstillegg.

Industri Energi (IE) streiker derfor for retten til å aksjonere under de lokale forhandlingene for å slå tilbake lønnsdiktat fra bedriftsledelsen.

SV støtter IE sin viktige kamp for virkelig innflytelse og likeverdighet på arbeidsplassene i industrien.