Vestland SV støtter de som står i streik! 

Publisert av: froydis.olaussen Publisert: 26. oktober 2022
Oppdatert: 26. oktober 2022
Lesetid: ca. 1 min

Vestland SV støtter alle de som nå står i barnehagestreik fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta.

I barnehagene legges grunnlag for oppveksten og fremtiden til alle barn i Norge. De ansatte i private barnehager er nå i streik for at de skal ha et økonomisk grunnlag for en anstendig inntekt når de når pensjonsalderen. At de står i denne streiken og at de vinner frem er også svært viktig for at særlig mange kvinner i barnehagesektoren skal sikres anstendige pensjonsvilkår.

Kampen står om at tilsette i private barnehager sluttet til Private Barnehagers Landsforbund (PBL) skal ha gode kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsordninger, og for at de som alle andre i private virksomheter skal knyttes til privat sektors AFP-ordning.  

Mange private barnehageeiere har de siste årene greid å hente ut milliardbeløp basert på støtteordningene fra stat og kommune. De private barnehagene får offentlig støtte nettopp basert på at de skal gi rettferdige pensjonsordninger for sine ansatte. PBLs avvisning av de ansattes meget rimelige krav er derfor provoserende. 

Vestland SV gir derfor sin fulle støtte til de streikende!