Valg 2021

Vi trenger deg i valgkampen

Bli valkampaktivist i valkrets Hordaland:
https://www.zetk.in/o/474/surveys/391

Bli valkampaktivist i valkrets Sogn og Fjordane:
https://www.zetk.in/o/474/surveys/421

Sara Bell, andrekandidat:
Artikler og innlegg fra andrekandidat for SV i Hordaland Sara Bell

Stortingslista 2021 Hordaland valkrets:
https://vestland.sv.no/2021/03/09/audun-lysbakken-pa-topp/

Stortingslista 2021 Sogn og Fjordane valkrets:
https://vestland.sv.no/2020/10/14/hege-lothe-pa-topp/