Aktuelt

Alle
SV illustrasjonsbilde 17. desember 2019 – Aktuelt

Konverteringsterapi

Fylkestingsrepresentant Marianne Sæhle stiller spørsmål til fylkesordføreren om konverteringsterapi, i desember fylkestinget.
SV illustrasjonsbilde 14. desember 2019 – Aktuelt

Ei framtidsretta og berekraftig mineralnæring

Åsmund Berthelsen (SV) legg fram interpellasjon på fylkestinget i Sogndal 17. - 18. desember.
SV illustrasjonsbilde 9. desember 2019 – Aktuelt

Nei til karakterbasert inntak i skulen

Regjeringa vil innføre karakterbasert inntak (fritt skuleval). I hovedutval for opplæring og kompetanse sette Åsmund Berthelsen, SV, fram slikt forslag på vegner av SV, A, SP, KrF og MDG.
SV illustrasjonsbilde 8. desember 2019 – Aktuelt

Jernbanen skal styres fra Norge, ikke EU

Marthe Hammer holdt apell under streiken mot EUs 4.jernbanepakke i høst
2. desember 2019 – Aktuelt – Appeller og Innlegg – Rettferdighet

Solidaritet med Rojava – Tyrkia ut

Marthe Hammer gruppeleder i Fylkestinget, holdt appell i Bergen i solidaritet med Rojava og kurderne
SV illustrasjonsbilde 2. oktober 2019 – Aktuelt

Høyringsfråsegn frå Vestland SV

Her kan du lese Vestland SV sitt høyringsfråsegn til NVE sitt «Forslag til nasjonal ramme for vindkraft»
SV illustrasjonsbilde 15. september 2019 – Aktuelt

SV inn i nytt samarbeid i Vestland fylke

Vestland SV med Marthe Hammer i spissen har sagt ja til den nye samarbeidsavtala for Vestland fylke.
SV illustrasjonsbilde 11. august 2019 – Aktuelt

Gatefest i Bergen

Dette blir en fest du ikke vil gå glipp av.
SV illustrasjonsbilde 11. august 2019 – Aktuelt

Gatefest i Førde

Vestland SV ynskjer alle velkomen til gatefest i Førde!
SV illustrasjonsbilde 23. mai 2019 – Aktuelt

Et bærekraftig arbeidsliv

Sekkingstad saken som nå går i norsk rett, er en skamplett, skriver Sindre Andreassen fra Øygarden SV.
SV illustrasjonsbilde 20. mai 2019 – Aktuelt

Valkampkonferanse 2019

Sett av dagen og nytt høvet til å bli kjent med andre valkampklare SV-folk i heile det nye vestlandfylket!
SV illustrasjonsbilde 13. mai 2019 – Aktuelt

Nytt Sogeskrift for Sogn og Fjordane SV!

Sogeheftet vert lansert til valkampen til hausten og vi ber inn alle som ynskjer det å få namnet sitt i helsingslista.
1 5 6 7