Aktuelt

Alle
SV illustrasjonsbilde 24. februar 2024 – Aktuelt

Vedtaka frå fylkesårsmøtet 2024 er no publisert!

Vestland SV hadde sitt sjette ordinære fylkesårsmøte 10. og 11. februar i år. Der vedtok vi viktige politiske fråsegner og organisatoriske dokument. Dei vedtekne dokumenta er no ferdig handsama, og lasta opp på nett. Les dei her!
SV illustrasjonsbilde 21. februar 2024 – Aktuelt

Nytt fylkesstyre for Vestland SV

På fylkesårsmøtet 10. og 11. februar har Vestland SV vald eit nytt fylkesstyre. Hege Lothe frå Gloppen er attvald som fylkesleiar, og får i arbeidsutvalet følgje av politisk nestleiar Jarle Brattespe frå Bergen, organisatorisk nestleiar Vibeke Johnsen frå Sogndal og økonomiansvarleg Asle Olsen frå Bjørnafjorden. Heile styret Leiar: Hege Lothe, Gloppen SV Politisk nestleiar: Jarle […]
SV illustrasjonsbilde 13. september 2023 – Aktuelt

Fire nye år i Vestland!

Vi gjer Vestland raudare og grønare – og held høgresida unna makta! Marthe Hammer, gruppeleiar for Vestland SV. Frå venstre: Stian Opedal Davies (Ap), Åsta Årøen (V), Marthe Hammer (SV), Trude Brosvik (KrF), Nils-Anders Nøttseter (MDG) og Jon Askeland (Sp). Vi er einige om å fortsette samarbeidet. SV har vore del av den styrande koalisjonen […]
SV illustrasjonsbilde 12. september 2023 – Aktuelt

Beste val i Vestland på 20 år. Tusen takk!

Stemmene er ikkje endeleg talt, men ein ting er klårt. SV går tydeleg fram i Vestland, og har fått fleire fylkestingsstemmer enn i noko val sidan 2003. Vår gruppe aukar frå fire til fem. Det er veldig bra, og gjer oss eit godt grunnlag for å fremme og gjennomføre vår politikk. Tusen takk til alle […]
SV illustrasjonsbilde 27. juli 2023 – Aktuelt

Les om vår politikk – og sjå kven som stiller til val

SV stiller til val i heile 32 av Vestland sine kommuner, og til fylkestinget. Følg denne lenka for å lese meir om kva fylkeslaget og dei ulike lokallaga går til val for: Vestland SV – Valprogram 2023-27. Følg denne lenka for å sjå kven som stiller til val i di kommune: Vestland SV – Våre […]
SV illustrasjonsbilde 31. mars 2023 – Aktuelt

Lister til kommunevalet er levert!

Heile 32 lister vart levert til kommunevalet i Vestland, noko som betyr at det finst SV- lister å stemme på i 3 av 4 kommunar i fylket. SV i Vestland har stilt fleire lister denne gongen enn i 2019. Nye kommunar med på laget er Kvinnherad, Luster og Tysnes. Dette er ekstra kjekt i ei […]
SV illustrasjonsbilde 19. mars 2023 – Aktuelt

Takk, Audun!

Tale til Audun Lysbakken under festmiddagen på SV sitt landsmøte 17.-19. mars 2023 Gode Audun, gode Siv, gode Husum og gode kameratar, Når eg som leiar i Vestland SV har fått lov til å halde tale til ære for Audun er det fristande å byrje som dei gjer i kyrkja – med ei «syndsvedkjenning»: «Audun, […]
SV illustrasjonsbilde 14. februar 2023 – Aktuelt

Vestland SV seier nei til vindindustri i fjellheimen

Fylkesårsmøte i Vestland SV vil ikkje ha meir vindindustri i fjellheimen. I ei fråsegn seier partiet eit klårt nei til planane i vindkraftutbygging i Snøheia mellom Sunnfjord og Høyanger kommune, og i Stølsheimen og Matrefjella i Nordhordland. Dette meiner partiet må bli konklusjonen om styresmaktene tek naturavtala frå før nyttår på alvor. Vestland SV meiner […]
SV illustrasjonsbilde 12. februar 2023 – Aktuelt

Stopp ferjefri E39 og Hordfast

På fylkesårsmøtet vart fylkesvalprogrammet for Vestland SV vedteke. Marthe Hammer, gruppeleiar og fyrstekandidat for SV ved fylkestingsvalet til hausten, seier at kampen om samferdslemidlane spissar seg til. Regjeringa inviterer denne våren fylka til å komme med innspel til prioriteringar i Nasjonal Transportplan. SV har no ved to høve redda ny rassikker veg og jernbane Arna- […]
SV illustrasjonsbilde 12. februar 2023 – Aktuelt

Hege Lothe er attvald som leiar i Vestland SV

I helga er Vestland SV hatt fylkesårsmøte i Bergen.  – Det er stas å få vere i spissen for eit offensivt fylkeslag som vil gjere eit godt val for SV i kommunane og i Vestland fylke, seier Hege Lothe, leiar i Vestland SV.  Hege Lothe (50) frå Gloppen får med seg ny politisk nestleiar Jonas […]
SV illustrasjonsbilde 8. februar 2023 – Aktuelt

Årsmøte i Vestland SV 11. og 12. februar

Sosialistar frå lokallag frå heile Vestland fylke samlar seg til årsmøte i Bergen laurdag 11. og søndag 12. februar. Møtet skal blant anna vedta programmet for Fylkestingsvalet 2023- 2027. Forslaget til fylkesprogram kan ein lese her. All informasjon, sakspapir og program for årsmøtet finn ein på denne sida.
SV illustrasjonsbilde 11. januar 2023 – Aktuelt

Framlegg til Fylkestingprogram 2023-2027

Programkomiteen har no ferdigstilt sitt arbeid og legg no fram eit siste utkast til behandling på Fylkesårsmøtet. Vi oppfordrar lokallaga til å sende inn endringsforslag (eigen e-post med lenke til skjema er sendt ut) innan fristen. Under fylkesårsmøtet 11. og 12. februar i Bergen ville programmet med innkomne endringsforslag bli debattert og votert over. Framlegget […]
1 2 3 7