Aktuelt

Alle
SV illustrasjonsbilde 19. mars 2023 – Aktuelt

Takk, Audun!

Tale til Audun Lysbakken under festmiddagen på SV sitt landsmøte 17.-19. mars 2023 Gode Audun, gode Siv, gode Husum og gode kameratar, Når eg som leiar i Vestland SV har fått lov til å halde tale til ære for Audun er det fristande å byrje som dei gjer i kyrkja – med ei «syndsvedkjenning»: «Audun, […]
SV illustrasjonsbilde 14. februar 2023 – Aktuelt

Vestland SV seier nei til vindindustri i fjellheimen

Fylkesårsmøte i Vestland SV vil ikkje ha meir vindindustri i fjellheimen. I ei fråsegn seier partiet eit klårt nei til planane i vindkraftutbygging i Snøheia mellom Sunnfjord og Høyanger kommune, og i Stølsheimen og Matrefjella i Nordhordland. Dette meiner partiet må bli konklusjonen om styresmaktene tek naturavtala frå før nyttår på alvor. Vestland SV meiner […]
SV illustrasjonsbilde 12. februar 2023 – Aktuelt

Stopp ferjefri E39 og Hordfast

På fylkesårsmøtet vart fylkesvalprogrammet for Vestland SV vedteke. Marthe Hammer, gruppeleiar og fyrstekandidat for SV ved fylkestingsvalet til hausten, seier at kampen om samferdslemidlane spissar seg til. Regjeringa inviterer denne våren fylka til å komme med innspel til prioriteringar i Nasjonal Transportplan. SV har no ved to høve redda ny rassikker veg og jernbane Arna- […]
SV illustrasjonsbilde 12. februar 2023 – Aktuelt

Hege Lothe er attvald som leiar i Vestland SV

I helga er Vestland SV hatt fylkesårsmøte i Bergen.  – Det er stas å få vere i spissen for eit offensivt fylkeslag som vil gjere eit godt val for SV i kommunane og i Vestland fylke, seier Hege Lothe, leiar i Vestland SV.  Hege Lothe (50) frå Gloppen får med seg ny politisk nestleiar Jonas […]
SV illustrasjonsbilde 8. februar 2023 – Aktuelt

Årsmøte i Vestland SV 11. og 12. februar

Sosialistar frå lokallag frå heile Vestland fylke samlar seg til årsmøte i Bergen laurdag 11. og søndag 12. februar. Møtet skal blant anna vedta programmet for Fylkestingsvalet 2023- 2027. Forslaget til fylkesprogram kan ein lese her. All informasjon, sakspapir og program for årsmøtet finn ein på denne sida.
SV illustrasjonsbilde 11. januar 2023 – Aktuelt

Framlegg til Fylkestingprogram 2023-2027

Programkomiteen har no ferdigstilt sitt arbeid og legg no fram eit siste utkast til behandling på Fylkesårsmøtet. Vi oppfordrar lokallaga til å sende inn endringsforslag (eigen e-post med lenke til skjema er sendt ut) innan fristen. Under fylkesårsmøtet 11. og 12. februar i Bergen ville programmet med innkomne endringsforslag bli debattert og votert over. Framlegget […]
SV illustrasjonsbilde 14. desember 2022 – Aktuelt

Fylkestinget desember

Siste fylkesting i Vestland for 2022 er i gang. Disse dagane skal vi vedta fylkesbudsjettet for 2023. Saman med fleirtals partiene AP, SP, MDG, Venstre og Krf er vi i SV stolt over å ha fått et fylkesbudsjett som gjer Vestland meir rettferdig og grønnere. Det viktigaste er å få fleire på buss og bybane, […]
SV illustrasjonsbilde 21. november 2022 – Aktuelt

Marthe Hammer nominert på topp for Vestland SV

Laurdag 19. november heldt Vestland SV nominasjonsmøte for fylkestingslista for Vestland SV til fylkestingsvalget 2023-2027. Marthe Hammer er vald som Vestland SV sin toppkandidat. – Klimakrisa, miljøøydelegging og aukande forskjellar er vår tids store utfordringar. For å møte desse utfordringane må vi forandre Noreg til å bli eit føregangsland som trekk verda i ei miljø- og klimavennleg […]
SV illustrasjonsbilde 19. november 2022 – Aktuelt

Nominasjonsmøte Vestland SV

Laurdag 19. november møtes Vestland SV i Sogndal til nominasjonsmøte. Her vedtas Vestland SV si fylkestingsliste for 2023. Listeframlegg på topp 10 etter at forslag for frist for endringar som har komme inn Framlegg til møtet på topp 10 frå nominasjonsnemnda:1. Plass Marte Hammer 2. Plass Åsmund Berthelsen 3. Plass Hege Lothe (5 stemmer) Marianne […]
SV illustrasjonsbilde 10. november 2022 – Aktuelt

Seminar om energi og natur

Miljøpolitisk utval inviterer alle interesserte i Vestland til seminar i Bergen, fredag 11. og laurdag 12. november. På programmet står blant anna natur og energi i utkastet til nytt prinsipprogram for SV. Marthe Hammer frå Fylkestingsgruppa kjem for å snakke om miljø og natur i det komande fylkesprogrammet. Tor Midsund frå fylkeskommunen skal diskutere regional […]
SV illustrasjonsbilde 26. oktober 2022 – Aktuelt

Vestland SV støtter de som står i streik! 

Vestland SV støtter alle de som nå står i barnehagestreik fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta. I barnehagene legges grunnlag for oppveksten og fremtiden til alle barn i Norge. De ansatte i private barnehager er nå i streik for at de skal ha et økonomisk grunnlag for en anstendig inntekt når de når pensjonsalderen. At de […]
11. oktober 2022 – Aktuelt

Framlegg til fylkestingsliste: Marthe Hammer foreslått på fyrsteplass

Marthe Hammer ynskjer attval på Vestland Sosialistisk Venstreparti si fylkestingsliste. Marthe Hammer er i dag gruppeleiar for Vestland SV, og nestleiar i hovedutval for samferdsel og mobilitet i Vestland fylke. Ei samla nominasjonsnemnd foreslår Marthe Hammer som toppkandidat for SV til fylkestinget i Vestland. – Eg er klar for fire nye år med klimakutt, bygging av […]
1 2 3 7