Aktuelt

Alle
SV illustrasjonsbilde 22. august 2022 – Aktuelt

Ny organisasjonskonsulent på plass

SV er eit parti i vekst, difor vil Sigrid Sandal (30) arbeide med partibygging delt mellom Vestland SV og det største lokallaget Bergen SV.– Eg gler meg til å ta fatt på nye oppgåver og arbeide for grøn og rettferdig politikk i heile Vestland, seier Sigrid Sandal. Sigrid Sandal vaks opp i Sogndal og etablerte […]
SV illustrasjonsbilde 21. juni 2022 – Aktuelt

Interpellasjon: Om bruken og forvaltninga av havet og fjordane

Livet starta i havet. Og havet er framleis grunnlaget for livet på jorda. ForVestland er tilstanden i havet og i fjordane avgjerande. Men det har skjedd store endringar dei siste tiåra, i havet og i fjordane.Livsgrunnlaget er i ubalanse. Endringane skjer på grunn av menneskelegaktivitet. Nedgang i fiske- og sjøfuglbestandar er symptom på at noko […]
SV illustrasjonsbilde 13. mai 2022 – Aktuelt

Ledig stilling: Organisasjonskonsulent

Vil du bidra til å bygge SV-laget i Vestland og Bergen? Ønsker du å jobbe for at SV skal få gjennomslag for sin politikk for miljø og rettferdig fordeling? Har du erfaring fra organisasjonsarbeid? Da er du kanskje personen vi leter etter! Organisasjonskonsulenten vil ha ansvar for å styrke arbeidet i lokallagene med særlig ansvar […]
SV illustrasjonsbilde 16. mars 2022 – Aktuelt

Interpellasjon om fylkessamanslåinga og folkerøysting

Til Fylkestinget 16. – 17. mars:Til fylkesordførar Jon Askeland Tre av dei samanslegne fylka søkjer om å få bli delte opp att, Troms og Finnmark , Viken og Vestfold og Telemark. Med det vil tal fylke auka til 15. Når det vert så store omorganiseringar i fylkesinndelinga, meiner eg at også saka må verte drøfta […]
14. februar 2022 – Aktuelt

Styring med krafta ein føresetnad for det grøne skiftet – spesielt for Vestland!

Vedtatt på fylkesårsmøtet til Vestland SV 12. februar.
SV illustrasjonsbilde 14. februar 2022 – Aktuelt

SV fremjar sak om folkerøysting om deling av Vestland fylke

Pressemelding frå Vestland SV: SV vil ta opp saka om folkerøysting med spørsmålet om å dele Vestland fylke i komande fylkesting i mars. Det er klart etter fylkesårsmøtet i Vestland SV i dag.  – SV meiner at spørsmålet bør stillast til folk i fylket vårt. Folk i Hordaland og Sogn og Fjordane fekk ikkje høve […]
SV illustrasjonsbilde 11. februar 2022 – Aktuelt

Fylkesårsmøte laurdag 12. februar

Laurdag 12. februar er det fylkesårsmøte i Vestland SV Alle papira finner du her: https://vestland.sv.no/arsmote-2022/
SV illustrasjonsbilde 28. januar 2022 – Aktuelt

SVs opprop for Sabrin støttes av åtte partier

Marthe Hammer tok initiativ til et opprop om Sabrin-saken som nå har støtte fra åtte partier på fylkestinget i Vestland. Partiene som signerer oppropet er: Ap, R, Sp, V, Mdg, KrF, H og SV. Her kan du lese teksten: Barnas beste? La Sabrin Muhammed Ali bli! Denne julen vekket saken om Sabrin Muhammed Ali stort […]
16. desember 2021 – Aktuelt – Appeller og Innlegg – Rettferdighet

Tannhelsereform

Nå er Stortinget i gang med en tannhelsereform. SV ønsker å sikre at pengene til styrking av tannhelsen går til fylkeskommunen. I fylkestinget i desember fremmet Marianne Sæhle interpellasjon med spørsmål til fylkesordføreren.
14. desember 2021 – Aktuelt – Appeller og Innlegg – Åsmund Berthelsen

Regionreforma – Eit mislukka politisk prosjekt

Innlegg frå Åsmund Berthelsen, fylkestingsrepresentant SV
SV illustrasjonsbilde 3. september 2021 – Aktuelt

Faglig opprop for Sara Bell

Derfor må Sara Bell på Stortinget
31. august 2021 – Aktuelt – Appeller og Innlegg – Klima og Miljø

Vi treng eit rettferdig grønt skifte

Les Hege Lothe, Stortingskandidat for SV i Sogn og Fjordane
1 2 3 4 5 8