Aktuelt

Alle
SV illustrasjonsbilde 11. januar 2023 – Aktuelt

Framlegg til Fylkestingprogram 2023-2027

Programkomiteen har no ferdigstilt sitt arbeid og legg no fram eit siste utkast til behandling på Fylkesårsmøtet. Vi oppfordrar lokallaga til å sende inn endringsforslag (eigen e-post med lenke til skjema er sendt ut) innan fristen. Under fylkesårsmøtet 11. og 12. februar i Bergen ville programmet med innkomne endringsforslag bli debattert og votert over. Framlegget […]
SV illustrasjonsbilde 14. desember 2022 – Aktuelt

Fylkestinget desember

Siste fylkesting i Vestland for 2022 er i gang. Disse dagane skal vi vedta fylkesbudsjettet for 2023. Saman med fleirtals partiene AP, SP, MDG, Venstre og Krf er vi i SV stolt over å ha fått et fylkesbudsjett som gjer Vestland meir rettferdig og grønnere. Det viktigaste er å få fleire på buss og bybane, […]
SV illustrasjonsbilde 21. november 2022 – Aktuelt

Marthe Hammer nominert på topp for Vestland SV

Laurdag 19. november heldt Vestland SV nominasjonsmøte for fylkestingslista for Vestland SV til fylkestingsvalget 2023-2027. Marthe Hammer er vald som Vestland SV sin toppkandidat. – Klimakrisa, miljøøydelegging og aukande forskjellar er vår tids store utfordringar. For å møte desse utfordringane må vi forandre Noreg til å bli eit føregangsland som trekk verda i ei miljø- og klimavennleg […]
SV illustrasjonsbilde 19. november 2022 – Aktuelt

Nominasjonsmøte Vestland SV

Laurdag 19. november møtes Vestland SV i Sogndal til nominasjonsmøte. Her vedtas Vestland SV si fylkestingsliste for 2023. Listeframlegg på topp 10 etter at forslag for frist for endringar som har komme inn Framlegg til møtet på topp 10 frå nominasjonsnemnda:1. Plass Marte Hammer 2. Plass Åsmund Berthelsen 3. Plass Hege Lothe (5 stemmer) Marianne […]
SV illustrasjonsbilde 10. november 2022 – Aktuelt

Seminar om energi og natur

Miljøpolitisk utval inviterer alle interesserte i Vestland til seminar i Bergen, fredag 11. og laurdag 12. november. På programmet står blant anna natur og energi i utkastet til nytt prinsipprogram for SV. Marthe Hammer frå Fylkestingsgruppa kjem for å snakke om miljø og natur i det komande fylkesprogrammet. Tor Midsund frå fylkeskommunen skal diskutere regional […]
SV illustrasjonsbilde 26. oktober 2022 – Aktuelt

Vestland SV støtter de som står i streik! 

Vestland SV støtter alle de som nå står i barnehagestreik fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta. I barnehagene legges grunnlag for oppveksten og fremtiden til alle barn i Norge. De ansatte i private barnehager er nå i streik for at de skal ha et økonomisk grunnlag for en anstendig inntekt når de når pensjonsalderen. At de […]
11. oktober 2022 – Aktuelt

Framlegg til fylkestingsliste: Marthe Hammer foreslått på fyrsteplass

Marthe Hammer ynskjer attval på Vestland Sosialistisk Venstreparti si fylkestingsliste. Marthe Hammer er i dag gruppeleiar for Vestland SV, og nestleiar i hovedutval for samferdsel og mobilitet i Vestland fylke. Ei samla nominasjonsnemnd foreslår Marthe Hammer som toppkandidat for SV til fylkestinget i Vestland. – Eg er klar for fire nye år med klimakutt, bygging av […]
SV illustrasjonsbilde 24. august 2022 – Aktuelt

Vi må få politisk kontroll med krafta og straumprisane no

Resolusjon frå fylkestyret Vestland SV 20. august 2022 Dei sterkt aukande straumprisane syner at det er på tide at vi tar tilbake den politiske kontrollen over krafta vår. Utviklinga er eit teikn på at marknadssystemet ikkje fungerer for å gje forbrukarar, offentlege verksemder og bedrifter prisar på eit akseptabelt nivå. Rett nok har regjeringa innført […]
SV illustrasjonsbilde 23. august 2022 – Aktuelt

Vestland SV støtter streiken i elektrokjemisk industri

Arbeiderne i Norges stolte og verdensledende metallindustri streiker nå for første gang på flere tiår. De streiker for anstendige lønnsvilkår og aller viktigst for å kunne møte sine arbeidsgivere til reelle og likeverdige lokale forhandlinger. Tariffavtalen i elektrokjemisk industri er en minstelønnsavtale der det forutsettes at det meste av lønnstillegg forhandles frem lokalt i den […]
SV illustrasjonsbilde 23. august 2022 – Aktuelt

Vestland SV gir full støtte til lærerstreiken!

Skoleåret begynner med at fagforbundene som organiserer lærerne trapper opp en viktig, men dessverre nødvendig streik.  På forsommeren brøt lærerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund (SL) og Norsk lektorlag meklingen i lønnsoppgjøret etter at kommunenes arbeidsgiverorganisasjon (KS) ikke ville gi lærerne i nærheten av et rimelig lønnstillegg. Det er grundig dokumentert at lærerne gjennom mange år har […]
SV illustrasjonsbilde 23. august 2022 – Aktuelt

Høyringssvar på framlegg frå EU til endringar i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet (RepowerEU)

Vestland SV – fylkesstyret 20. august 2022 Olje- og energidepartementet har sendt EU-kommisjonen sine framlegg til endringar i nemnde direktiv på høyring, fyrst med frist den 8.8.22 som vart endra til 22.8.22. Vestland SV meiner at framlegga burde ha vore sendt på høyring til kommunane då forslaga gjeld saksgang og prosessar som kommunane har ansvaret […]
SV illustrasjonsbilde 22. august 2022 – Aktuelt

Ny organisasjonskonsulent på plass

SV er eit parti i vekst, difor vil Sigrid Sandal (30) arbeide med partibygging delt mellom Vestland SV og det største lokallaget Bergen SV.– Eg gler meg til å ta fatt på nye oppgåver og arbeide for grøn og rettferdig politikk i heile Vestland, seier Sigrid Sandal. Sigrid Sandal vaks opp i Sogndal og etablerte […]
1 2 3 4 7