Fylkestingsgruppa

Kontakt fylkestingsgruppa

Marthe Hammer

Gruppeleiar fylkestinget Vestland
Nestleiar i hovedutval Samferdsel og mobilitet
Telefon: 97672203
E-post: mchammer@online.no
Pressebilete Marthe Hammer
Pressebilete 2 Marthe Hammer
Pressebilete 3 Marthe Hammer
Pressebilete 4 Marthe Hammer

Åsmund Berthelsen

Gruppenestleiar fylkestinget Vestland
Nestleiar i hovedutval Opplæring og kompetanse
Telefon: 932 37 073
E-post: asmund.berthelsen@icloud.com
Pressebilete Åsmund Berthelsen
Pressebilete 2 Åsmund Berthelsen

Symphorien Pombe

Medlem fylkestinget Vestland
Medlem hovedutval kultur, idrett og integrering
Telefon: 478 40 409
E-post: symphorienpombe@yahoo.no
Pressebilete Symphorien Pombe
Pressebilete Symphorien Pombe 2
Pressebilete Symphorien Pombe 3

Marianne Sæhle

Medlem fylkestinget Vestland
Medlem hovedutval Næring naturressursar og innovasjon
Telefon: 901 74 611
E-post: msaehle@hotmail.com
Pressebilete Marianne Sæhle