Appeller og Innlegg

Alle Klima og MiljøRettferdighetBybanen i BergenMarthe HammerHege LotheSara BellÅsmund Berthelsen
6. mai 2020 – Appeller og Innlegg – Klima og Miljø – Marthe Hammer

Ikkje svik, men nødvendig klokskap

Marthe Hammer i Bergens Tidende om samferdsel i Vestland fylke.
26. februar 2020 – Appeller og Innlegg – Klima og Miljø – Åsmund Berthelsen

Feilinformasjon og ulovleg mineralråd

SV og Raudt om mineralråd i Sunnfjord.
23. august 2019 – Appeller og Innlegg – Klima og Miljø – Marthe Hammer – Åsmund Berthelsen

Ei farlegare verd

SV vil legge 1,5 graders målet til grunn for, og invitere alle parti i Vestland til å bli med på ein klimadugnad kor vi forpliktar oss til å fortsette å vere Norgesleiande i klimakutt
17. juli 2019 – Appeller og Innlegg – Klima og Miljø – Åsmund Berthelsen

Konspirasjonsteoriar om mineralutvinning

Åsmund Berthelsen om Engebøfjellet.
28. juni 2019 – Appeller og Innlegg – Klima og Miljø – Åsmund Berthelsen

Viktig å ikke vere orientert!

Få saker kan ha så store konsekvensar som planar om mineralutvinning, både for økonomi, miljø og for bruk av areal både i sjøen og på land.
2. mai 2019 – Appeller og Innlegg – Klima og Miljø – Marthe Hammer

Få bussen fram nord i Åsane

Marthe Hammer om buss og sykkelvei til Åsane i Bergen. Innlegg i Bergens Tidende.
19. februar 2019 – Appeller og Innlegg – Klima og Miljø – Marthe Hammer

Pengane må gå til rassikring, ikkje Hordfast

-Framtidsprognosen er meir skred og ras, skriv Marthe Hammer i Bergens Tidende.
14. februar 2019 – Appeller og Innlegg – Klima og Miljø – Marthe Hammer

Det må bli billegare og lettare å reise miljøvennleg

Skal vi gjere det lettare for våre innbyggjarar å leve miljøvennlege liv, må det prioriterast i budsjetta. Marthe Hammer i BA.
19. desember 2018 – Appeller og Innlegg – Klima og Miljø – Marthe Hammer

Palmeolje er ute av julebaksten, men …

... men diverre badar framleis regjeringas klimapolitikk i palmeolje, skriv Marthe Hammer i Bergens Tidende.
5. oktober 2018 – Appeller og Innlegg – Klima og Miljø – Marthe Hammer

Dei som kjøyrer bil, må betale for det.

Det er djupt usosialt om vi skal la folk som har råd til å bu andre stader få forureine folk som ikkje har råd til å flytte, skriv Marthe Hammer i BT.
17. juni 2018 – Appeller og Innlegg – Klima og Miljø – Marthe Hammer

Vi har ein suksess, Elvestuen!

Gjennom dei nye anboda for ferjesambanda har Hordaland Fylkeskommune redusert klimagassutsleppa med 90 prosent, skriv Marthe Hammer
27. november 2017 – Appeller og Innlegg – Klima og Miljø – Marthe Hammer

Sykkel for dei få

Sykkel er det mest samfunnsøkonomiske lønsame tiltaket vi kan gjere. Det trumfar alle andre investeringar på veg, sjø eller bane, skriv Marthe Hammer i BT.
1 2 3