Appeller og Innlegg

Alle Klima og MiljøRettferdighetBybanen i BergenMarthe HammerHege LotheSara BellÅsmund Berthelsen
14. desember 2021 – Aktuelt – Appeller og Innlegg – Åsmund Berthelsen

Regionreforma – Eit mislukka politisk prosjekt

Innlegg frå Åsmund Berthelsen, fylkestingsrepresentant SV
17. juni 2021 – Aktuelt – Appeller og Innlegg – Hege Lothe – Åsmund Berthelsen

Planane for Engebøfjellet bør vurderast på nytt

Endå ein gong har Nordic Rutile endra planane for mineralutvinning i Engebøfjellet i Vevring.
16. november 2020 – Appeller og Innlegg – Klima og Miljø – Åsmund Berthelsen

Sunnfjord kommunestyre har sagt nei til vindkraft!

Klikk her for å lese innlegget på Firda.no Firda har to oppslag om vindkraft no laurdag. Eit søskenpar på Øksland kjempar mot vindkraftselskapet Zephyr. Dei etterlyser at også Sunnfjord kommune som Høyanger tek eit klårt standpunkt mot vindkraftplanane i området. Så seier ordførar Olve Grotle at han ikkje vil svare kategorisk ja eller nei til […]
22. september 2020 – Aktuelt – Appeller og Innlegg – Marthe Hammer – Åsmund Berthelsen

Vestland fylke har lukkast både på miljø og opplæring.

Den økonomiske situasjonen til fylkeskommunen er ikkje resultat av aktløyse og manglande politisk styring. Det er stikk motsett.
19. august 2020 – Appeller og Innlegg – Klima og Miljø – Åsmund Berthelsen

Ta kommunestyret på alvor og klag på driftskonsesjonen!

På punktet om rest- og avgangsmassehandtering burde direktoratet vore meir konkret, meiner kommunediretktøren. Men han vil berre utfordre mineraldirektoratet og ikkje klage. Det er vel det same som å tru på jolenissen når ein kjenner saka om mineralutvinning i Engebøfjellet.
26. februar 2020 – Appeller og Innlegg – Klima og Miljø – Åsmund Berthelsen

Feilinformasjon og ulovleg mineralråd

SV og Raudt om mineralråd i Sunnfjord.
21. oktober 2019 – Appeller og Innlegg – Åsmund Berthelsen

SV og regionreforma

Når samanslåinga først er vedteken og vert gjennomført, så vil SV arbeide for eit grønare og raudare Vestland fylke., skriv Åsmund Berthelsen
23. august 2019 – Appeller og Innlegg – Klima og Miljø – Marthe Hammer – Åsmund Berthelsen

Ei farlegare verd

SV vil legge 1,5 graders målet til grunn for, og invitere alle parti i Vestland til å bli med på ein klimadugnad kor vi forpliktar oss til å fortsette å vere Norgesleiande i klimakutt
17. juli 2019 – Appeller og Innlegg – Klima og Miljø – Åsmund Berthelsen

Konspirasjonsteoriar om mineralutvinning

Åsmund Berthelsen om Engebøfjellet.
28. juni 2019 – Appeller og Innlegg – Klima og Miljø – Åsmund Berthelsen

Viktig å ikke vere orientert!

Få saker kan ha så store konsekvensar som planar om mineralutvinning, både for økonomi, miljø og for bruk av areal både i sjøen og på land.