Appeller og Innlegg

Alle Klima og MiljøRettferdighetBybanen i BergenMarthe HammerHege LotheSara BellÅsmund Berthelsen
SV illustrasjonsbilde 8. mars 2024 – Aktuelt – Appeller og Innlegg – Marthe Hammer

Beskytt kvinner no!

Forfattarar: Kristin Hartvedt, kvinnepolitisk leiar i Vestland SV Marthe Hammer, gruppeleiar for Vestland SV på fylkestinget. Denne teksten er publisert som debattinnlegg i avisa Sunnhordland 8. mars 2024. Kvinner over heile verda markerer i desse dagane den internasjonale kvinnedagen 8. mars. Denne vinteren har vi dessverre vore vitne til ein svært dyster statistikk. Sidan nyttår […]
9. november 2021 – Appeller og Innlegg – Klima og Miljø – Marthe Hammer

Sykkelvegen skal ikkje vere ein søppelplass

Akkurat no, når hausten set inn, lauvet fell, mørket sig på og byen flaumer over av vatn, er det behov for å minne om at også sykkelvegar treng å verte kosta, og at sykkelvegen ikkje er ein avfallsplass.
8. september 2021 – Appeller og Innlegg – Rettferdighet – Marthe Hammer

Abortnemdene høyrer historia til

Marthe Hammer om abortnemd.
18. august 2021 – Appeller og Innlegg – Rettferdighet – Marthe Hammer – Sara Bell

Private skular undergrev den offentlege skulen

Denne hausten har regjeringa nok ein gong gått på tvers av lokalpolitiske vedtak og sagt ja til endå fleire private skular i Noreg.
22. juni 2021 – Appeller og Innlegg – Rettferdighet – Marthe Hammer

Skadeleg diktat frå regjeringa

Marthe Hammer om nærskulemodellen i Bergens Tidende.
30. april 2021 – Appeller og Innlegg – Klima og Miljø – Marthe Hammer

Jernbane er framtida – bygg Bergensbana

Ny veg og bane, det såkalla K5 alternativet Arna – Stanghelle er eit ferdig regulert prosjekt som er klart til å starte no. Som berre venter på at regjeringa skal prioritere den.
23. mars 2021 – Appeller og Innlegg – Klima og Miljø – Marthe Hammer

Ingen Ulrikentunnel uten SV

Kjartan Haugsnes og Marthe Hammer om Ulrikentunnelen.
13. oktober 2020 – Aktuelt – Appeller og Innlegg – Marthe Hammer

Høgre snakkar i festtaler, vi andre gjer noko!

Marthe Hammer svarar Høgres Mats Kirkebirkeland om festtalar og yrkesfag.
22. september 2020 – Aktuelt – Appeller og Innlegg – Marthe Hammer – Åsmund Berthelsen

Vestland fylke har lukkast både på miljø og opplæring.

Den økonomiske situasjonen til fylkeskommunen er ikkje resultat av aktløyse og manglande politisk styring. Det er stikk motsett.
21. august 2020 – Appeller og Innlegg – Klima og Miljø – Marthe Hammer

Jeg er bekymret for at vi setter oss i bilen igjen

Marthe Hammer i Bergens Tidende om sykkel og smittevern.
6. mai 2020 – Appeller og Innlegg – Klima og Miljø – Marthe Hammer

Ikkje svik, men nødvendig klokskap

Marthe Hammer i Bergens Tidende om samferdsel i Vestland fylke.
4. april 2020 – Appeller og Innlegg – Marthe Hammer

Vi må ha bedre matberedskap i krisetid

- Men hva er planene dersom leveransene stopper? Finnes det nok matreserver? Dianne Berbain og Marthe Hammer i BT.
1 2 3