Appeller og Innlegg

Alle Klima og MiljøRettferdighetBybanen i BergenMarthe HammerHege LotheSara BellÅsmund Berthelsen
17. desember 2019 – Appeller og Innlegg – Rettferdighet – Marthe Hammer

Ein bløff regjeringa vil lovfeste

"Fritt skuleval" er ein bløff, skriv Marthe Hammer i Bergens Tidende
6. september 2019 – Appeller og Innlegg – Bybanen i Bergen – Marthe Hammer

Regjerina lokkar med luftpengar

Les innlegget på bt.no av Marthe Hammer
27. august 2019 – Appeller og Innlegg – Bybanen i Bergen – Marthe Hammer

Bybane over bryggen er eneste farbare vei

Grundige utredninger har gang på gang konkludert med at Bryggen-alternativet er tryggere, billigere og bedre enn tunnel, skriver Marthe Hammer, Jarle Brattespe og Ingrid Rekkavik.
23. august 2019 – Appeller og Innlegg – Klima og Miljø – Marthe Hammer – Åsmund Berthelsen

Ei farlegare verd

SV vil legge 1,5 graders målet til grunn for, og invitere alle parti i Vestland til å bli med på ein klimadugnad kor vi forpliktar oss til å fortsette å vere Norgesleiande i klimakutt
4. juli 2019 – Appeller og Innlegg – Bybanen i Bergen – Marthe Hammer

Bybanen er feminisme

Både for oss sjølve, men også for ungane våre, er det å satse på kollektivtrafikk det absolutt mest treffsikre, skriv Diane Berbain og Marthe Hammer
2. mai 2019 – Appeller og Innlegg – Klima og Miljø – Marthe Hammer

Få bussen fram nord i Åsane

Marthe Hammer om buss og sykkelvei til Åsane i Bergen. Innlegg i Bergens Tidende.
19. februar 2019 – Appeller og Innlegg – Klima og Miljø – Marthe Hammer

Pengane må gå til rassikring, ikkje Hordfast

-Framtidsprognosen er meir skred og ras, skriv Marthe Hammer i Bergens Tidende.
14. februar 2019 – Appeller og Innlegg – Klima og Miljø – Marthe Hammer

Det må bli billegare og lettare å reise miljøvennleg

Skal vi gjere det lettare for våre innbyggjarar å leve miljøvennlege liv, må det prioriterast i budsjetta. Marthe Hammer i BA.
19. desember 2018 – Appeller og Innlegg – Klima og Miljø – Marthe Hammer

Palmeolje er ute av julebaksten, men …

... men diverre badar framleis regjeringas klimapolitikk i palmeolje, skriv Marthe Hammer i Bergens Tidende.
5. oktober 2018 – Appeller og Innlegg – Klima og Miljø – Marthe Hammer

Dei som kjøyrer bil, må betale for det.

Det er djupt usosialt om vi skal la folk som har råd til å bu andre stader få forureine folk som ikkje har råd til å flytte, skriv Marthe Hammer i BT.
17. juni 2018 – Appeller og Innlegg – Klima og Miljø – Marthe Hammer

Vi har ein suksess, Elvestuen!

Gjennom dei nye anboda for ferjesambanda har Hordaland Fylkeskommune redusert klimagassutsleppa med 90 prosent, skriv Marthe Hammer
12. desember 2017 – Appeller og Innlegg – Bybanen i Bergen – Marthe Hammer

Kven skal styre Bybanen?

Marthe Hammer skriv om bybanens eierstruktur i BA.
1 2 3