Appeller og Innlegg

Alle Klima og MiljøRettferdighetBybanen i BergenMarthe HammerHege LotheSara BellÅsmund Berthelsen
SV illustrasjonsbilde 13. mai 2024 – Aktuelt – Appeller og Innlegg

Alle auge på Rafah

Appell av Alexander Papas, 11. mai 2024 i Nygårdsparken, Bergen Vennar! Vennar av Gaza. Vennar av Palestina. Vennar av solidaritet. Vennar av rettferd. I dag har me slått leir i Nygårdsparken. Det er fordi me veit at det i altfor lang tid har skjedd ein urett, fordi me er klare over at det umenneskelege framleis […]
SV illustrasjonsbilde 8. mars 2024 – Aktuelt – Appeller og Innlegg – Marthe Hammer

Beskytt kvinner no!

Forfattarar: Kristin Hartvedt, kvinnepolitisk leiar i Vestland SV Marthe Hammer, gruppeleiar for Vestland SV på fylkestinget. Denne teksten er publisert som debattinnlegg i avisa Sunnhordland 8. mars 2024. Kvinner over heile verda markerer i desse dagane den internasjonale kvinnedagen 8. mars. Denne vinteren har vi dessverre vore vitne til ein svært dyster statistikk. Sidan nyttår […]
SV illustrasjonsbilde 20. november 2023 – Appeller og Innlegg

SV oppfyller draumar, sjølv om Høgre helst vil knusa dei

Alexander Papas, fylkestingsrepresentant for SV sitt svarinnlegg til Høgre om skulepolitikk i Vestland
21. januar 2022 – Appeller og Innlegg

Strømmen er folkets eiendom – vi vil ta tilbake kontrollen

Gruppeleiar i Vestland SV Marthe Hammer holdt appell på markeringa for billigere strøm. Her er ein versjon av appellen.
16. desember 2021 – Aktuelt – Appeller og Innlegg – Rettferdighet

Tannhelsereform

Nå er Stortinget i gang med en tannhelsereform. SV ønsker å sikre at pengene til styrking av tannhelsen går til fylkeskommunen. I fylkestinget i desember fremmet Marianne Sæhle interpellasjon med spørsmål til fylkesordføreren.
14. desember 2021 – Aktuelt – Appeller og Innlegg – Åsmund Berthelsen

Regionreforma – Eit mislukka politisk prosjekt

Innlegg frå Åsmund Berthelsen, fylkestingsrepresentant SV
9. november 2021 – Appeller og Innlegg – Klima og Miljø – Marthe Hammer

Sykkelvegen skal ikkje vere ein søppelplass

Akkurat no, når hausten set inn, lauvet fell, mørket sig på og byen flaumer over av vatn, er det behov for å minne om at også sykkelvegar treng å verte kosta, og at sykkelvegen ikkje er ein avfallsplass.
8. september 2021 – Appeller og Innlegg – Rettferdighet – Marthe Hammer

Abortnemdene høyrer historia til

Marthe Hammer om abortnemd.
31. august 2021 – Aktuelt – Appeller og Innlegg – Klima og Miljø

Vi treng eit rettferdig grønt skifte

Les Hege Lothe, Stortingskandidat for SV i Sogn og Fjordane
27. august 2021 – Aktuelt – Appeller og Innlegg – Rettferdighet – Sara Bell

Arven etter Erna Solberg er økt ulikhet og flere fattige

Les Audun Lysbakken og Sara Bell sitt svar til Høyres Ove Trellevik og Charlotte Spurkeland
18. august 2021 – Appeller og Innlegg – Rettferdighet – Marthe Hammer – Sara Bell

Private skular undergrev den offentlege skulen

Denne hausten har regjeringa nok ein gong gått på tvers av lokalpolitiske vedtak og sagt ja til endå fleire private skular i Noreg.
4. august 2021 – Aktuelt – Appeller og Innlegg – Rettferdighet – Hege Lothe

Ja til ein human og rettferdig asylpolitikk

Hege Lothe, 1. kandidat for SV i Sogn og Fjordane Nermin Ali Wasta, 5. kandidat for SV i Sogn og Fjordane
1 2 3 5