Fylkesårsmøtet 2024

Fylkesårsmøtet til Vestland SV for 2024 vart halde 10. og 11. februar i Bergen.

Alle vedtak frå møtet kan du lese på denne sida.