Stem SV ved fylkestingsvalet!

Vestland SV sin 1. kandidat Marthe Hammer og 2. kandidat Åsmund Berthelsen foran Eggenipa i Loen.
Marthe Hammer, 1. kandidat – og Åsmund Berthelsen, 2. kandidat

SV vil få ned forskjellane, styrkje den offentlege skulen, gjennomføre tannhelsereform, stanse klima- og naturkrisa                  – og halde høgresida unna makta.

– Marthe Hammer, 1. kandidat

Vår politikk Våre kandidatar Bli medlem
Tegning av bybane til Åsane, i trasé foran Bryggen i Bergen
SV-logo med slagordet "for dei mange - ikkje for dei få"